จัดแสดงภาพ

Top Padding

จัดแสดงภาพ

กิจกรรม

Bottom Margin

16 มกราคม 2562

สมาคมได้รับเกียรติจากท่านทูตทศพร มูลศาสตรสาทร ตอบรับร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งท่านไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐโมซัมบิก โดยมี คุณพันธ์พิไล ใบหยก (ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ปรึกษา), ท่านกงสุลวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์, คุณต่อศักดิ์ โชติมงคล (นายกสมาคม), คุณประพีร์ สรไกรกิติกูล (อุปนายก) และสมาชิกสมาคมฯ ในโอกาสนี้ทางสมาคมฯได้ฝากท่านช่วยประสานงานต่อในเรื่องการค้า การลงทุน

Bottom Margin

Bottom Margin

05 ธันวาคม 2561

สมาคมการค้าไทย-โมซัมบิก ได้รับเกียรติจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับการมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก Mr. José Condungua António Pacheco โดยมีอุปทูต สถานทูตสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก กรุงจาการ์ตา Mrs.Clara Sengo คณะกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก, รองผู้บริหาร ซีทีเอ Mrs.Teresa Muenda, นายกสมาคมฯ, ตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศไทย มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น

Bottom Margin

Bottom Margin

10 มกราคม 2561

สมาคมได้รับเกียรติให้จัดงาน dinner talk โดยมี Prime Minimister Carlos de Rosario แห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกเป็น key speaker ในการเชิญชวนนักธุรกิจไทยให้ไปลงทุนในโมซัมบิก โดยได้ให้ความมั่นใจแก่คนไทยว่าเศรษฐกิจและการเมืองของโมซัมบิกได้เข้าสู่ภาวะปรกติ และยังจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเปิดใหม่ในจังหวัด Niassa ทางตอนเหนือของประเทศซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากร ทางธรรมชาติเช่นพลอย ป่าไม้ และประมง นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุน

Bottom Margin

Bottom Padding

15 มกราคม 2561

จัดงานเลี้ยงอำลาตำแหน่งเอกอัครราชทูต Maria Gustava เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงจาการ์ตา ย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ทั้งนี้ทางสมาคมฯได้กล่าวขอบคุณในความกรุณาของท่านทูตที่ให้ความช่วยเหลือต่อนักธุรกิจไทยเสมอมา

Bottom Padding

Bottom Padding

รูปภาพ

งานต่างๆ

Bottom Padding

Bottom Padding

Bottom Padding

กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 มติที่ประชุมสมาคมได้แต่งตั้ง คุณต่อศักดิ์ โชติมงคล เป็นนายกสมาคมการค้าไทย-โมซัมบิกอย่างเป็นทางการ โดยมีคุณพันธ์พิไล ใบหยกและคุณวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมมีสมาชิกสามัญผู้มีสิทธิออกเสียงในการประชุม 10 คน และสมาชิกวิสามัญ 6 คน โดยระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ระบุให้สมาชิกของสมาคมเป็นตัวแทนของนิติบุคคล สมาชิกมีหน้าที่ในการช่วยบำรุงสมาคมในอัตรา 10,000 บาทต่อปี สำหรับสมาชิกสามัญ และ 2,000 บาทต่อปี สำหรับสมาชิกวิสามัญ

Bottom Padding