TMTA
TMTA
TMTA

Top Padding

เกี่ยวกับเรา

Bottom Padding

Top Padding

สมาคมการค้าไทย-โมซัมบิก เป็นองค์กรอาสาสมัคร ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งเพื่อพัฒนาและกระจายการค้า รวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

Bottom Padding

Top Padding

Bottom Padding

Top Padding

Top Padding

Top Padding

Top Padding

ความสำคัญของสมาคมการค้า

(1) สมาคมการค้ามั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างความมั่งคั่งโดยการส่งเสริมการไหลเวียนของสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศคู่ค้า

(2) เป็นการเปิดตลาดใหม่เพื่อเพิ่มกำลังผลิต

(3) สมาคมการค้าทำให้ประเทศสมาชิกที่เป็นพันธมิตรกันเติบโตได้เร็วขึ้น, คิดค้นนวัตกรรมผ่านการทำงานร่วมกัน, ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเปิดช่องทางให้มีรายได้ที่สูงขึ้นและมีโอกาสมากขึ้นสำหรับพลเมืองของพวกเขา

Top Padding

Bottom Padding

Top Padding

Bottom Padding

Top Padding

เกี่ยวกับประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นมิตรที่สุดในโลก เดิมมีชื่อว่า “สยาม” รัฐบาลประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2482 ประเทศเปลี่ยนชื่อเป็นสยามระหว่าง 2489 ถึง 2491 หลังจากนั้นจึงกลับมาเป็นชื่อปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 70 ล้านคน โดยมีจีดีพีอยู่ที่ประมาณ 490,000 ล้านดอลลาร์ ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของประวัติศาสตร์อันยาวนาน, ไร่นาเขียวขจี, อาหารชั้นเลิศ, ศิลปะการต่อสู้, ชายหาดและวัดหลายๆแห่ง อีกมากมาย

เกี่ยวกับประเทศโมซัมบิก

ประเทศโมซัมบิกเป็นประเทศในแอฟริกาตอนใต้ ประกาศเอกราชในปี 1975 เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา โดยพรมแดนทิศเหนือติดประเทศแทนซาเนีย, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดประเทศมาลาวีและแซมเบีย, ทิศตะวันตกติดประเทศซิมบับเว, ทิศตะวันออกเป็นมหาสมุทรอินเดีย, ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดประเทศสวาซิแลนด์และแอฟริกาใต้ โมซัมบิกมีชื่อเสียงในด้านเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์, อาหารทะเลที่มีคุณภาพและอาหารรสจัด

Bottom Padding

Top Padding

Bottom Padding