เกี่ยวกับเรา

Top Padding

สมาคมการค้าไทย-โมซัมบิก

Bottom Margin

เกี่ยวกับเรา

สมาคมการค้าไทย-โมซัมบิก เป็นองค์กรอาสาสมัคร ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งเพื่อพัฒนาและกระจายการค้า รวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

Bottom Padding

พันธกิจ

เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยอำนวยความสะดวกในเรื่องการลงทุนและส่งเสริมความเข้าใจที่ดีของทั้ง 2 ฝ่าย เราพยายามที่จะเพิ่มความมั่นใจในความร่วมมือทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร, การตัดแต่งอัญมณีและเครื่องประดับ, การประมง, พลังงาน, การท่องเที่ยวและความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม สมาคมการค้าไทย-โมซัมบิก ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในอนาคตระหว่างนักธุรกิจชาวโมซัมบิกและนักธุรกิจชาวไทย รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมที่จะสนับสนุนการลงทุนและกิจกรรมส่งเสริมการค้า และโปรแกรมการลงทุนและการเป็นหุ้นส่วนเพื่อช่วยให้ทั้ง 2 ประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจไปด้วยกัน ทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการกระบวนการบูรณาการทางการค้า

Bottom Padding

ทำไมการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศโมซัมบิกถึงเป็นตัวเลือกที่ดี

Bottom Padding

Bottom Padding

Bottom Padding

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศโมซัมบิก เป็นเครื่องมือบ่งชี้ที่ใช้ในการเสริมสร้างและเร่งการเติบโตของธุรกิจรวมทั้งส่งเสริมอย่างยั่งยืนและครอบคลุมยุคโลกาภิวัฒน์

Bottom Padding

ช่วยให้มีความมั่นใจและมีประสิทธิภาพทางธุรกิจที่ยั่งยืน

Bottom Padding

ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจระหว่างคู่ค้า

Bottom Padding

ช่วยกำจัดอุปสรรคทางการค้า

Bottom Padding

Top Padding

เกี่ยวกับประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นมิตรที่สุดในโลก เดิมมีชื่อว่า “สยาม” รัฐบาลประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2482 ประเทศเปลี่ยนชื่อเป็นสยามระหว่าง 2489 ถึง 2491 หลังจากนั้นจึงกลับมาเป็นชื่อปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 70 ล้านคน โดยมีจีดีพีอยู่ที่ประมาณ 490,000 ล้านดอลลาร์ ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของประวัติศาสตร์อันยาวนาน, ไร่นาเขียวขจี, อาหารชั้นเลิศ, ศิลปะการต่อสู้, ชายหาดและวัดหลายๆแห่ง อีกมากมาย

Bottom Padding

เกี่ยวกับประเทศโมซัมบิก

ประเทศโมซัมบิกเป็นประเทศในแอฟริกาตอนใต้ ประกาศเอกราชในปี 1975 เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปแอฟริกา โดยพรมแดนทิศเหนือติดประเทศแทนซาเนีย, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดประเทศมาลาวีและแซมเบีย, ทิศตะวันตกติดประเทศซิมบับเว, ทิศตะวันออกเป็นมหาสมุทรอินเดีย, ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดประเทศสวาซิแลนด์และแอฟริกาใต้ โมซัมบิกมีชื่อเสียงในด้านเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์, อาหารทะเลที่มีคุณภาพและอาหารรสจัด

Bottom Padding

Bottom Padding